Select Page

REGISTER AND DATA SHEET

Register and Privacy Statement
This is a Registry and Privacy Statement under Senso Body System Tmi Personal Data Act (Sections 10 and 24) and the EU General Data Protection Regulation (GDPR). Posted Aug 27.08.2018, XNUMX.

1. Controller (s)

Senso Body System Tmi (2713734-4)
Puistokaari 11 A 9, 00200 Helsinki, Finland

2. Contact person for the register
Jani Hautamäki, Puistokaari 11 A 9, 00200 Helsinki, Finland
my (at) sensobody.fi

3. Name of the register
Senso Body System Tmin web coaching register and marketing register

4. Legal basis and purpose of processing personal data
The legal basis for the processing of personal data under the EU General Data Protection Regulation is
- consent of the individual to be accepted upon joining the coaching service
- customer relationship
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi.
The data is not used for automated decision making or profiling. In addition, the information will not be disclosed to a third party.

5. Content of the register
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, mahdollisesti yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot sekä hoitoon liittyvät yksilöidyt tiedot siinä määrin kuin laki vaatii.
Personalized Purchase Information for the Online Store (Paypal) will be destroyed after the Consumer Protection Act has expired and / or until the purchase has been successfully completed.

6. Regular sources of information
Information stored in the register can be obtained from the customer. Messages sent through web forms, electronic booking, email, telephone, social media services, contracts, customer meetings and other situations where a customer discloses information.

7. Ordinary deliveries of data and transfer of data outside the EU or EEA
Information will not be disclosed to other parties on a regular basis. The information can be published as far as it has been agreed with the customer.

8. Principles of data protection
Careful handling of the registry is ensured and data processed by the information systems is adequately protected. When keeping records on Internet servers, the physical and digital security of their hardware is handled appropriately. The controller shall ensure that stored data, server access privileges and other critical data related to the security of personal data are processed confidentially and only by employees whose job description they belong to.

9. The right of inspection and the right to demand correction
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Other rights related to the processing of personal data
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”), siltä osin kun se ei koske asetusta potilasasiakirjojen säilyttämisestä tai hoitotapahtumaan liittyviä tietoja. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

EnglishFinnish